Marco van Zomeren is een designer & producer op een audiovisueel avontuur

Als ontwerper en producer, heeft hij de mogelijkheid om naar zijn designs te kijken vanuit het oogpunt van een muzikant en naar zijn muziek door de ogen van een designer.

🇺🇸 Help, I don’t understand!

Hij is een designer met een natuurkundige benaderingswijze, wiens kracht ligt in het begrijpen van natuurlijke ontwerpprocessen, alsmede dat van natuurlijke patronen en structuren. Middels deze expertise en de daarbij behorende organische werkwijze, staat hij garant voor duurzaam en effectief design.

Let’s talk

Portfolio

De resultaten zijn ontwerpen die een eenvoudig antwoord geven op kleine tot en met grote complexe vraagstukken. Aarzel daarom niet om je vraag bij Marco neer te leggen. Jouw project wordt met beide handen aangepakt!

Muziek

De onuitputtelijke creativiteit die hem daarbij aandrijft gebruikt hij in zijn vrije tijd bij het produceren van muziek en laat deze passie met design samensmelten in zijn filosofie waarbij de zoektocht naar harmonie centraal staat. 

Let’s work together